۱۳۹۳ خرداد ۱۳, سه‌شنبه

طرحی از توکا نیستانی: غسل آبجيمون فروغ

در واکنش به اظهارات اخیر مسعود کیمیایی درباره‌ خاکسپاری فروغ فر‌خ زاد، توکا نیستانی طرحی جالب منتشر کرد که در ادامه خواهید دید.
غسل آبجيمون فروغ

۲ نظر:

سعید پامناری گفت...

خیلی رسا و کامل

درود بر هنرمند بزرگ عرصۀ کاریکاتور توکا نیستانی که چقدر زیبا وبا معنی وبه موقع این کاریکاتور را کشیده اند .

بهترین پاسخ به دروغ زنی وجعل روابط
- تا توباشی که دگر صحبت بیجا نکنی

داریوش - ف گفت...

مصاحبه ، گفتگو وبحث ، شرح و بیان ، وعظ و خطابه ، جدال و چالش ، باید به لحاظ همخوانی وهماهنگی ِ قالب ومحتوا ، به اقتضای موضوع وشرایط ، زیبایی شناسی ِ خود را خلق کرده و آن را به عیان درظاهر و باطن داشته باشد.
که اگر آگاهانه یا ناآگاهانه وغریزی و بر حسب عادت یا شیطنت در تخصص موردی شخص قرار گیرد، در آن گفتگو و مباحثه بین قالب و محتوا یک کفه سنگین تر شده و توازن را بر هم می زند به طوری که کاملاً زیبایی شناسی هردو بخش درونی وبیرونی را ازبین می برد.
درگفتگوی (صریح) مسعود کیمیایی با مهردادحجتی در روزنامه شرق آنچه که گفته شده نوعی روش بیان شخصی است یعنی فداکردن محتوای درونی به نفع قالب بیرونی، که برای مسعود کیمیایی برحسب عادتی پنجاه ساله از دیالوگ نویسی قیصری / بلوچی اش نشئت می گیرد که اگر چه در سینما ی گذشته اش مطلوب اکثریت سینمارو وطبقات خاصی بوده ودر بین همان اکثریت بسیار موفق بوده است اما زبان گفتگو و شرح وبیان واقعی ودُرُست گویی نیست . تنها خود ش منظور درونی اش را ازاین زبان می داند ، به نظر می رسد جناب مهرداد حجتی برحسب شرایط نا امنی شغلی یا چسبانیدن خودش به کیمیایی ِسازندۀ گوزنها ، تظاهر به فهمیدن صریح ومشخصِ گفته های چند پهلوی او با قابلیّت تأیید وانکار ، می کند .
آقای حجتی اهل هنر و جویندگان حقیقت ، روپوش و قالب کهنه و درون بی محتوارا برنمی تابند