۱۳۹۲ اسفند ۲۴, شنبه

قدیما 36 - آگهی اتومبیل آریا | دربند | پوستر فیلم بر فراز آسمانها | احمد کسروی | عمارت باغ شمال تبریز | دوروتی گیش

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «قدیما» برای شما در نظر گرفته است، آگهی اتومبیل آریا، دربند سال 1344، پوستر فیلم بر فراز آسمانها، احمد کسروی، عمارت باغ شمال تبریز حدود 110 سال پیش و دوروتی گیش می باشد.

آگهی اتومبیل آریا


دربند سال 1344


پوستر فیلم بر فراز آسمانها


احمد کسروی


عمارت باغ شمال تبریز حدود 110 سال


دوروتی گیش

هیچ نظری موجود نیست: