۱۳۹۲ بهمن ۲۲, سه‌شنبه

یادی از پروین دولت آبادی در زادروزش

بهمن ماه زادروز پروین دولت آبادی، شاعر فقید، است. وی از شاعران پیشکسوت کودکان ایران، با پدیده هایی چون آب، خورشید و باران شعر نوشته و در آن ها از امید و زندگی در صلح سخن گفته است.

دولت آبادی پس از انتشار «پیک»، همکاری خود را با این نشریه آغاز کرد و در دهه های 40 و 50 شعرهای زیادی برای کودکان سرود. نزدیک به 400 شعر او برای کودکان در کتاب «بر قایق ابرها» در سال 1373 منتشر شده است.
پروین دولت آبادی 21 بهمن سال ۱۳۰۳ در خانواده ای اهل فرهنگ که شعر در آن جایگاه ویژه ای داشت، در محله احمدآباد اصفهان به دنیا آمد. مادرش مدیر مدرسه  ناموس اصفهان بود.
او در سال ۱۳۳۹ با همکاری پرویز ناتل خانلری، زهرا خانلری و همسرش اسماعیل سالمی، شرکت انتشاراتی سخن را پایه گذاری کرد و به ثبت رساند. از آغاز انتشار نشریه «پیک» با این نشریه همکاری داشت و برخی شعرهایش در کتاب های درسی چاپ شده است.
دولت آبادی بیش از ۵۰ اثر برای کودکان دارد که از جمله آن ها می توان به «ح‍روف  ال‍ف‍ب‍ای  زب‍ان  ف‍ارس‍ی  ب‍ا ن‍ق‍ش  ح‍ی‍وان‍ات»، «خ‍ان‍ه  م‍ق‍وای‍ی»، «گ‍ل  را ب‍ش‍ن‍اس  ک‍ودک  م‍ن»، «م‍رغ  س‍رخ  پ‍اک‍وت‍اه»، «گ‍ل  ب‍ادام»، «ب‍ر ق‍ای‍ق  اب‍ره‍ا» و «ه‍لال  ن‍ق‍ره ای» اشاره کرد.  کتاب شعر «گل بادام» او جایزه شعر برتر شورای کتاب کودک (۱۳۶۶) را از آن خود کرد.
از آثار دولت آبادی برای بزرگسالان می توان «ش‍ه‍ر س‍ن‍گ‍ی»، «ش‍ع‍ر ن‍و» و «آت‍ش  و آب» را نام برد. پروین دولت آبادی ۲۷ فروردین سال ۱۳۸۷در سن ۸۴ سالگی بر اثر سکته قلبی در تهران درگذشت.

هیچ نظری موجود نیست: