۱۳۹۲ اسفند ۳, شنبه

قدیما 33 - آگهی کفش بلا | استخر شنای امجدیه | پوستر فیلم بنده خدا | پرویز خانلری | انیس الدوله بانوی مورد علاقه ناصر الدین شاه | سوزان هیوارد

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «قدیما» برای شما در نظر گرفته است، آگهی کفش بلا، استخر شنای امجدیه، پوستر فیلم بنده خدا، پرویز خانلری، انیس الدوله بانوی مورد علاقه ناصر الدین شاه و سوزان هیوارد می باشد.
آگهی کفش بلا

استخر شنای امجدیه - تهران سال 1337

پوستر فیلم بنده خدا

پرویز خانلری

انیس الدوله بانوی مورد علاقه ناصر الدین شاه

سوزان هیوارد

هیچ نظری موجود نیست: