۱۳۹۲ خرداد ۶, دوشنبه

بهرام وطن پرست برادر بزرگتر، همچنان در صحنه فعال است


از 25 سال پیش که بهمن مفید، مرتضی عقیلی و بهرام وطن پرست، همکاری خود را در صحنه تئاتر و بعد هم تلویزیون آغاز کردند، چنان صمیمی و رفیق و همراه بودند که آنها را برادران تئاتری می خواندند.

به گزارش جوانان، سه تفنگدار صحنه هم نام دیگرشان بود تا به مرور از هم دور شدند، بهمن به ایران رفت و ازدواج کرده و بعد هم به کار دوبله و بعد هم گاه و بیگاه بازی در سریال ها و فیلم ها پرداخت و همانجا هم ماند، مرتضی با هوتن به فعالیت تئاتری ادامه داد و بعد هم در ایران سرمایه گذاری کرد و اخیرا هم شنیدیم بر اثر ناراحتی قلبی مدتی بستری بود. اما برادر بزرگتر بهرام وطن پرست، همچنان در صحنه تئاتر ماند و آخرین کارش گنج قارون است که هنوز روی صحنه می آید.


بهرام وطن پرست، مرتضی عقیلی و بهمن مفید

هیچ نظری موجود نیست: