۱۳۹۴ آذر ۲, دوشنبه

دیدنی ها 496 - محمدعلی کشاورز | گرشا رئوفی و منصور سپهرنیا | فرهاد مهراد | فریبا خاتمی

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «دیدنی ها» برای شما در نظر گرفته اند از هنرمندانی چون محمدعلی کشاورز، گرشا رئوفی و منصور سپهرنیا، فرهاد مهراد و فریبا خاتمی می باشد.
 محمدعلی کشاورز در نمایی از فیلم برزخی ها


زنده یاد گرشا رئوفی و منصور سپهرنیا


زنده یاد فرهاد مهراد


فریبا خاتمی

هیچ نظری موجود نیست: