۱۳۹۴ مهر ۵, یکشنبه

دیدنی ها 482 - فروزان | همایون خرم | ایرن، شورانگیز طباطبایی و پوری بنایی | پوران

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «دیدنی ها» برای شما در نظر گرفته اند از هنرمندانی چون فروزان، همایون خرم، ایرن، شورانگیز طباطبایی و پوری بنایی و پوران می باشد.


فروزان


زنده یاد همایون خرم


زنده یاد ایرن، شورانگیز طباطبایی و پوری بنایی


زنده یاد پوران

هیچ نظری موجود نیست: