۱۳۹۴ مرداد ۲۸, چهارشنبه

عکس / ملکه صلح و دوستی ایران

با همکاری مجله اطلاعات بانوان، سازمان جلب سیاحان ایران و ایران ناسیونال مرسده وجدانی به عنوان ملکه صلح و دوستی ایران انتخاب شد.
«مرسده وجدانی» به سه زبان خارجی تسلط کامل دارد، از هوش، دانایی و معلومات عمومی قابل ملاحظه ای برخوردار است و دختری ورزشکار، هنرمند و امروزی به شمار می رود.
ملکه صلح و دوستی ایران، جایزه خود، یک اتومبیل پیکان آخرین سیستم را در اختیار جمعیت خیریه فرح پهلوی گذاشت که به مصارف خیریه برسد.
عکس پایین را صفحه فیس بوک «بچه های پریروز» منتشر کرده است.

مرسده وجدانی ملکه صلح و دوستی ایران

هیچ نظری موجود نیست: