۱۳۹۴ مرداد ۱۱, یکشنبه

خاطره طنز حسین عرفانی در مراسم بزرگداشت پرویز بهرام

در بخش دیگر مراسم بزرگداشت پرویز بهرام، حسین عرفانی هنرمند قدیمی دوبله ضمن خیر مقدم به تمام آنهایی که به استقبال پرویز بهرام آمده بودند، در سخنانی کوتاه گفت.

وی گفت: آقای علیمحمدی یکی از بزرگترین هنرپیشگان رادیو بود. به یاد دارم آن زمان که داستان شب رادیو را می گفت بیشتر مردم ایران جذب این برنامه می شدند.
وی سپس خاطره ای را به طنز تعریف کرد و گفت: یادم هست آن زمان نمایشنامه هایی که باید در نیم ساعت اجرا می شد  و حدود 20 دقیقه کم داشت رُل اول را همیشه به مهدی علیمحمدی می دادند؛ به دلیل اینکه همیشه با ناز و عشوه حرف می زد.


مهدی علیمحمدی و حسین عرفانی

هیچ نظری موجود نیست: