۱۳۹۴ تیر ۱۳, شنبه

جلال همتی، هزینه زندگی دو خانواده را می پرداخت

جوانان: چند سال بعد از رفتن ناگهانی جلال همتی، دوستان خبر آوردند، که جلال در طی 10 سال، هزینه زندگی 2 خانواده فقیر را در ایران می داد. در جمع این دو خانواده، 3 دانشجوی دانشگاه هم بودند که با لطف جلال امکان تحصیل پیدا کردند.
4ماه بعد از رفتن جلال نامه هایی به پارس ویدیو رسید که در آن قصه کمک های جلال آمده بود و اینکه او اصرار داشته، دراین باره با کسی حرف نزند.
زنده یاد جلال همتی

۱ نظر:

م - عمادی گفت...

جلال همتی متولد 1319کرمانشاه وبزرگ شده دراین شهر بود . اواز ابتدای جوانی علاقمند تئاتر بودضمن کار وتحصیل، طی دهۀ چهل چندین نمایش کمدی و سنتی واز جمله چند نمایش موزیکال نیز بازی کرده است . جلال همتی تبحر خاصی در خواندن بحرطویل داشت.(گونه ای شعر )
بعد ها که به دلیل آزار واذیت برخی آدم هابه تهران کوچ کرد در لاله زارنیز کار تئاتر را ادامه داد که به خاطرتسلط بر نوع خاص شعر خوانی ریتمیکش ،به خوانندگی کوچه بازاری پیوست وتا پایان عمر آنرا ادامه داد.