۱۳۹۴ تیر ۱۲, جمعه

دیدنی ها 457 - فروزان و ناصر ملک مطیعی | نگار و پرویز کاردان | هاله نظری| ایرج مهدیان

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «دیدنی ها» برای شما در نظر گرفته اند از هنرمندانی چون فروزان و ناصر ملک مطیعی، نگار و پرویز کاردان، هاله نظری و ایرج مهدیان می باشد.


 فروزان و ناصر ملک مطیعی

 نگار و پرویز کاردان

 هاله نظری

ایرج مهدیان

هیچ نظری موجود نیست: