۱۳۹۴ خرداد ۳۱, یکشنبه

دیدنی ها 453 - منوچهر سخایی، رامش، گیتی پاشایی و عارف | انوشیروان روحانی و ناصر مسعودی | هوشمند عقیلی | نیلوفر

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «دیدنی ها» برای شما در نظر گرفته اند از هنرمندانی چون منوچهر سخایی، رامش، گیتی پاشایی و عارف، انوشیروان روحانی و ناصر مسعودی، هوشمند عقیلی و نیلوفر می باشد.

 زنده یاد منوچهر سخایی، رامش، زنده یاد گیتی پاشایی و عارف

 انوشیروان روحانی و ناصر مسعودی

 هوشمند عقیلی
 
نیلوفر

هیچ نظری موجود نیست: