۱۳۹۳ اسفند ۶, چهارشنبه

زنی که اولین تاکسی دار ایران بود + عکس

اشرف الملوک، ملقب به فخرالدوله، نهمین دختر مظفرالدین شاه قاجار که با بهره گیری از ارثیه پدری و مدیریت خود، به یکی از ثروتمندترین زنان ایران تبدیل شد.


اولین کسی بود که در ایران به فکر این افتاد که تاکسی و فرهنگ استفاده از تاکسی را در میان مردم ایران رواج دهد.


اشرف الملوک، ملقب به فخرالدوله


اشرف الملوک، ملقب به فخرالدوله

هیچ نظری موجود نیست: