۱۳۹۳ آبان ۲۴, شنبه

قدیما 60 - آگهی محصولات ناسیونال | کشتی رافائل | پوستر فیلم صمد در به در می شود | علی پروین و ناصر حجازی | محل اقامت سلطنتی قاجار | آن رادرفورد

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «قدیما» برای شما در نظر گرفته است، آگهی محصولات ناسیونال، کشتی رافائل، پوستر فیلم صمد در به در می شود، علی پروین و ناصر حجازی، محل اقامت سلطنتی قاجار و آن رادرفورد می باشد.
آگهی محصولات ناسیونال

کشتی تفریحی رافائل در بندر بوشهر

پوستر فیلم صمد در به در می شود

علی پروین و ناصر حجازی
 
محل اقامت سلطنتی قاجار

آن رادرفورد

هیچ نظری موجود نیست: