۱۳۹۳ آبان ۳۰, جمعه

خاطره ها 414/ گوگوش می گوید: من دیگر نمی خواهم گوگوش باشم

قدیمی ها -چاپ شده در یکی از مجله های قبل از انقلاب: با «گوگوش» خواننده معروف رادیو تلویزیون ملی ایران که اخیرا از یک مسافرت نسبتا طولانی که برای انجام چند برنامه هنری به کشورهای همجوار انجاک داده بود مراجعت نموده است، دیداری کوتاه دست داد. 
 

«گوگوش» که از انجام این مسافرت نسبتا طولانی خسته به نظر می رسید به خبرنگار سرویس هنری ما اظهار داشت برای من اخیرا احضاریه مالیاتی سنگینی صادر شده و از من مطالبه مالیات زیادی کرده اند که نسبت به آن معترض هستم زیرا من درآمد آنچنان سنگین نداشته ام که اکنون باید مالیاتی چنین سنگین بپردازم. من مالیات درآمد واقعی ام را نمی دهم بلکه این مالیاتی است که به دلیل گوگوش بودن باید پرداخت نمایم زیرا همه تصور می کنند، گوگوش به صرف گوگوش بودن درآمد کلانی دارد در صورتی که چنین نیست و این مسئله آن قدر در روحیه من اثر گذاشته که آرزو می کنم هرگز «گوگوش» نبودم چون از این شهرت زیاد، رنج زیاد هم کشیده ام و دیگر نمی خواهم گوگوش باشم، زیرا برای گوگوش باقی ماندن باید زحمت زیادی کشید!
 

هیچ نظری موجود نیست: