۱۳۹۳ آبان ۲۶, دوشنبه

دیدنی ها 401 - تقی ظهوری، فرخ لقا هوشمند، منوچهر وثوق و نیلوفر | آرش سزاوار و مرضیه | جهانگیر کاشانی | فخری خوروش

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «دیدنی ها» برای شما در نظر گرفته اند از هنرمندانی چون تقی ظهوری، فرخ لقا هوشمند، منوچهر وثوق و نیلوفر، آرش سزاوار و مرضیه، جهانگیر کاشانی و فخری خوروش می باشد
 

 زنده یاد تقی ظهوری، فرخ لقا هوشمند، منوچهر وثوق و نیلوفر

آرش سزاوار و زنده یاد مرضیه

جهانگیر کاشانی

فخری خوروش

هیچ نظری موجود نیست: