۱۳۹۳ مهر ۱۳, یکشنبه

خاطره ها 405/ حرف هایی از: علی عباسی

قدیمی ها – چاپ شده در یکی از مجله های قبل از انقلاب :«علی عباسی» که اخیرا دومین لیسانس خود را در رشته علوم اداری دریافت داشته، جوانترین و از روشنفکرترین کسانی است که در کار تهیه فیلم است و آثاری که در دست دارد از جمله فیلم هایی است که در پیش داوری امید بر می انگیزد...

«عباسی» دید با علاقه گسترده و عمیقی در کارش و نسبت به «سینما» دارد، رک حرف می زند و حقایق نهفته را بدون پرده پوشی بازگو می کند...
و اما گوشه هایی از واقعیت های حرفه «سینما» را از«عباسی» در یک گفتگو می شنویم.هیچ نظری موجود نیست: