۱۳۹۳ شهریور ۲۰, پنجشنبه

شکایت عزت الله انتظامی از بهروز غریب پور

در پی شکایت عزت الله انتظامی و مجید انتظامی از بهروز غریب پور، این هنرمند به دادگاه فراخوانده شد.

بهروز غریب پور به ایسنا گفت: آقایان عزت الله و مجید انتظامی علیه من به دادسرای عمومی و انقلاب تهران شکایت کرده اند و چهارشنبه 19 شهریور ماه برایم احضاریه آمده است.
او ادامه داد: طبق این احضاریه، سه روز فرصت دارم تا به بخش فرهنگ و رسانه دادسرا مراجعه کنم.
به گفته غریب پور، این شکایت نامه از سوی حسین اینالو به وکالت عزت الله و مجید انتظامی تنظیم شده است و در آن اتهاماتی همچون توهین، نشر اکاذیب، تهدید و... عنوان شده است.
پس از ساخت خانه - موزه عزت الله انتظامی که طراحی آن توسط بهروز غریب پور انجام شده است، این دو هنرمند با یکدیگر دچار اختلاف نظر شدند که این اختلافات رسانه ای شد و در شرایطی که قرار است جشنواره عروسکی آغازگر فعالیت های سالن تئاتر خانه - موزه انتظامی باشد ، این شکایت مطرح شده است.

هیچ نظری موجود نیست: