۱۳۹۳ شهریور ۲۱, جمعه

علیرضا مشایخی از «هارمونی» می نویسد / جمعه ها با هنر

کتاب «هارمونی» با عنوان فرعی آهنگسازی به شیوه کلاسیک نوشته علیرضا مشایخی است.

به گزارش هنرآنلاین: «هارمونی» توسط نشر ماهور منتشر شده است.
کتاب «هارمونی» 9 فصل تقسیم می شود. فصل اول: هارمونی پایگی که خود به سه بخش مقدمه، وصل آکوردها و بررسی چند نمونه در آثار استادان تقسیم می شود.
فصل دوم با عنوان معکوس ها شامل معکوس اول و دوم. فصل سوم را مشایخی «آکوردهای هفتم» نام گذاری کرده است. در این فصل به ترتیب چنین می خوانیم: 1. فاصله شناسی آکوردهای هفتم شامل آکورد هفتم با فاصله هفتم بزرگ، آکورد هفتم با فاصله هفتم کوچک و آکورد هفتم با فاصله هفتم کاسته. 2. آکورد هفتم نمایان شامل حل بر اساس گرایش های اصلی نت آکورد، معکوس های آکورد هفتم نمایان و سایر روش های حل آکورد هفتم نمایان. بخش 3، 4 و 5 این فصل نیز به ترتیب به آکوردهای هفتم فرعی، آکورد هفتم کاسته و نگاهی دوباره به درجه هفتم اختصاص دارد.
فصل چهارم این کتاب با عنوان کاربرد آکوردها شامل 1. شکستن آکورد و تکرار نت 2. نگاهی به معکوس اول در درجه های گوناگون 3. فرود درجه پنجم روی درجه اول 4. معکوس دوم5.آکورد هفتم و ششم آرپژ در خدمت ایده اصلی، می شود.
فصل پنجم: نت های تبدیلی و چند تحلیل کاربردی به 3 بخش تقسیم می شود؛ مقدمه ای بر نت های تبدیلی، بررسی انواع نت های تبدیلی و بررسی چند نمونه در آثار استادان. فصل ششم با عنوان نت های بیگانه شامل یک مقدمه و 9 بخش فرعی است. همچنین هفتمین فصل با نام انواع فرود از 3 بخش تشکیل می شود.
فصل هشتم: مدگردی از 3 بخش مدولاسیون دیاتنیک، کروماتیک و آنارمونیک تشکیل می شود و بخش نهایی(آکوردهای نهم، یازدهم و سیزدهم) نیز همراه با 3 بخش و سه پیوست فصل پایانی کتاب به حساب می آید.
این کتاب در 2200 نسخه و با قیمت 16000 تومان منتشر شده است.
نشر ماهور به قلم همین نویسنده کتاب دیگری نیز با عنوان «کنترپوان تنال» با عنوان فرعی آهنگسازی به شیوه باخ منتشر کرده است.
این کتاب با قیمت 12000 تومان روانه بازار کتاب شده است.


کتاب «هارمونی»

هیچ نظری موجود نیست: