۱۳۹۳ مهر ۴, جمعه

دیدنی ها 388 - ناصر صبوری، دینامیک و ایرج مهدیان | رضا بیک ایمانوردی و پوری بنایی | مرضیه | حمیرا

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «دیدنی ها» برای شما در نظر گرفته اند از هنرمندانی چون ناصر صبوری، دینامیک و ایرج مهدیان، رضا بیک ایمانوردی و پوری بنایی، مرضیه و حمیرا می باشد. ناصر صبوری، دینامیک و ایرج مهدیان

 زنده یاد رضا بیک ایمانوردی و پوری بنایی

  زنده یاد مرضیه
 حمیرا

هیچ نظری موجود نیست: