۱۳۹۳ شهریور ۲۰, پنجشنبه

دیدنی ها 387 - منوچهر سخایی، ویگن وعارف | محمد رضا گلزار و ناصر ملک مطیعی | علی میری و شهناز تهرانی | پروین سلیمانی

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «دیدنی ها» برای شما در نظر گرفته اند از هنرمندانی چون منوچهر سخایی، ویگن و عارف، محمد رضا گلزار و ناصر ملک مطیعی، علی میری و شهناز تهرانی و پروین سلیمانی می باشد. زنده یادان منوچهر سخایی، ویگن و عارف

 محمد رضا گلزار و ناصر ملک مطیعی

 زنده یاد علی میری و شهناز تهرانی

زنده یاد پروین سلیمانی

هیچ نظری موجود نیست: