۱۳۹۳ خرداد ۳۱, شنبه

قدیما 45 - آگهی تلویزیون بلر | نمایشگاه های بین المللی تهران | پوستر فیلم گنج قارون | حسین گل گلاب | كارگر دربار قاجار | پير آنجلی

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «قدیما» برای شما در نظر گرفته است، آگهی تلویزیون بلر، نمایشگاه های بین المللی تهران، پوستر فیلم گنج قارون، حسین گل گلاب، كارگر دربار قاجار و پير آنجلی می باشد.
آگهی تلویزیون بلر

نمایشگاه های بین المللی تهران اواسط دهه 1350

پوستر فیلم گنج قارون

زنده یاد حسین گل گلاب

كارگر دربار قاجار در حال حمل غذا

پير آنجلی

هیچ نظری موجود نیست: