۱۳۹۳ خرداد ۳, شنبه

قدیما 41 - آگهی بانک ملی | هتل هیلتون | پوستر فیلم جوانمرد | حسین امانت | املاک سلطنتی قاجار | گریس کلی

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «قدیما» برای شما در نظر گرفته است، آگهی بانک ملی، هتل هیلتون، پوستر فیلم جوانمرد، حسین امانت، املاک سلطنتی قاجار و گریس کلی می باشد.
آگهی بانک ملی

هتل هیلتون تهران اوایل دهه ۵۰

پوستر فیلم جوانمرد

استاد حسین امانت معمار برج شهیاد

املاک سلطنتی قاجار
 
گریس کلی

هیچ نظری موجود نیست: