۱۳۹۳ اردیبهشت ۸, دوشنبه

دیدنی ها 347 - فرامرز قریبیان و بهروز وثوقی | اسدالله یکتا و شهناز تهرانی | مهستی و دخترش| سیما بینا

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «دیدنی ها» برای شما در نظر گرفته اند از هنرمندانی چون فرامرز قریبیان و بهروز وثوقی، اسدالله یکتا و شهناز تهرانی، مهستی و دخترش و سیما بینا می باشد.

 فرامرز قریبیان و بهروز وثوقی

 اسدالله یکتا و شهناز تهرانی

 زنده یاد مهستی و دخترش

سیما بینا