۱۳۹۲ اسفند ۲۹, پنجشنبه

دیدنی ها 335 - دیانا، ایرن و ارحام صدر | مرجان، رامش، گیتی پاشایی و منوچهر سخایی | جمیله | فرشته

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «دیدنی ها» برای شما در نظر گرفته اند از هنرمندانی چون دیانا، زنده یادان ایرن و ارحام صدر، مرجان، رامش و زنده یادان گیتی پاشایی و منوچهر سخایی، جمیله و فرشته می باشد.

دیانا، زنده یادان ایرن و ارحام صدر

مرجان، رامش و زنده یادان گیتی پاشایی و منوچهر سخایی

جمیله

فرشته

هیچ نظری موجود نیست: