۱۳۹۲ بهمن ۲۸, دوشنبه

خاطره ها 310/ خوانندگان ایرانی باید تقویت بشوند

قدیمی ها – چاپ شده در یکی از مجله های قبل از انقلاب: صحبتی که این گونه ضیا خواننده محبوب نسل جوان و علی تابش هنرمند ارزنده رادیو و تلویزیون را به خود مشغول داشته است، در اطراف چگونگی موفقیعت و یا عدم موفقیعت خوانندگان ایرانی در فستیوال های جهانی است.


ضیاء عقیده دارد:
اگر چنانچه خوانندگان ایرانی از جانب مسئولین امر رهبری، تقویت شوند، بی شک در فستیوال های بزرگ آواز در سراسر جهان، خواهند درخشید که البته در صورت نداشتن پشتیبان عکس آن نیز صدق خواهد کرد و علی تابش عقیده دارد که این کار باید به وسیله خود خوانندگان ایرانی انجام بگیرد و اگر خواننده ای مناسب شرکت در فستیوال های آواز تشخیص داده شده، نه تنها او را تشویق به این کار نمایند، بلکه از نظر مالی نیز او را تقویت کنند.هیچ نظری موجود نیست: