۱۳۹۲ بهمن ۲, چهارشنبه

شهرداد روحانى: صداى خليج فارس را به گوش جهانيان برسانيم

شهرداد روحانی گفت: از ابتدائى كه ايده «سوييت سمفونى خليج فارس» ذهن من را به خود درگير كرده بود، بعدها دغدغه ذهنى من شد.

و زمانى كه اين دغدغه را در كنار عشقم به ايران توأما به كار گرفتم تا «سوييت سمفونى خليج فارس» را بنويسم، همواره فكر هر چه بيشتر جهانى كردن اين ميراث ملى و با ارزش رو داشته ام و بر اين باورم كه طنين آواى «خليج فارس» در جاى جاى گيتى مى تواند صداى تك تك ما ايرانيان باشد.
خوشبختانه پس از اجراهاى موفق تهران و پراك در تابستان و پاييز گذشته، زمستان امسال صداى  «خليج فارس» را هزاران كيلومتر دور تر از ايران عزيز و در قاره امريكا طنين انداز خواهيم كرد.
بيست و سوم ماه فوريه ٢٠١٤ «سوييت سمفوني خليج فارس» ميهمان شهر لس آنجلس پايتخت هنرى ايالات متحده است و در سالن دانشگاه يو سى ال اى برنامه اى را در دو بخش مجزا اجرا خواهيم كرد كه بخش ابتدايى «سوييت سمفوني خليج فارس» Royce Hall و بخش دوم قطعاتى از مجموعه آثارم را با پيانو به همراهى اركستر سمفونى اجرا خواهم كرد. 
در اين كنسرت اركستر سمفونيك و گروه كر، من را همراهى مى كنند.
صداى خليج فارس را به گوش جهانيان برسانيم.

هیچ نظری موجود نیست: