۱۳۹۲ دی ۹, دوشنبه

لاله زار لکه تاریخی دیگرش را از دست داد!

لاله زار تاریخی یکی دیگر از لکه های تاریخی خود، یعنی «هتل کاروان» در تقاطع خیابان لاله زار و خیابان سروش الدین نقوی را از دست داد.

به گزارش ایسنا، منطقه ی لاله زار به عنوان یکی از باارزش ترین محدوده های تاریخی تهران که در طرح محور تاریخی - فرهنگی شهر نیز قرار دارد و مدتی است دوباره بحث ثبت آن در فهرست میراث ملی مطرح شده است، حالا به مرور دارد هویت خود را از دست می دهد.
هر چند هر از گاهی صحبت هایی برای ساماندهی بناهای باقی مانده و تاریخی لاله زار (شانزه لیزه ی تهران قدیم) صورت می گیرد، و طرح هایی از جمله بحث پیاده راه سازی در این محدوده با هدف حفاظت از بناهای موجود در آن توسط مدیریت شهری پیش بینی شده است، اما هیچ کدام از بناهای این منطقه به جز تعداد محدودی از آثار موجود در کوچه پس کوچه های خیابان های اطراف اش، هنوز در فهرست آثار ملی به ثبت نرسیده اند. در این زمینه، رییس کمیته ی ملی موزه های ایران (ایکوم)، - سیداحمد محیط طباطبایی - در گذشته، بر لزوم تحت مراقبت قرار گرفتن این خیابان و خیابان منوچهری تاکید داشته است.
وی پیش از این گفته بود: محدوده ی خیابان لاله زار به عنوان یکی از باارزش ترین خیابان های تهران و مرکز گردشگری این شهر، از قبل از مشروطه تا کودتای 28 مرداد، حالا در حال از دست دادن تعدادی از لکه های تاریخی اش است.
او هتل «کاروان» را یکی از بناهای تاریخی و باارزش این محدوده دانست و با بیان این که خیابان لاله زار یکی از خیابان های درجه ی یک تهران در دوره های گذشته بود که فعالیت های فرهنگی زیادی در آن انجام می شد،  ادامه داد: منطقه ی لاله زار از گذشته به عنوان مرکز گردشگری تهران شناخته می شود اما متأسفانه تعدادی از بناهای تاریخی آن اکنون در حال تخریب و نابودی هستند.
هتل «کاروان» که به گفته ی کسبه ی محل در طول هفته ی گذشته به طور کامل تخریب شد، با هتل «کاروان» در آبادان هم دوره است و منشأ ساخت آن از هتل «لاله» در خیابان لاله زار و هتل «سیروس» در خیابان منوچهری بوده است. هتل «کاروان» تا حدود هشت سال پیش فعال بود. این بنا که به دوره ی جدید متأخر تعلق دارد، اکنون کاملا تخریب شده است.

هیچ نظری موجود نیست: