۱۳۹۲ دی ۷, شنبه

خاطره ها 270/ کار تازه مسعود کیمیایی

قدیمی ها – چاپ شده در یکی از مجله های قبل از انقلاب: مسعود کیمیایی بعد از موفقیت فیلم سفر سنگ در نظر دارد با بودجه عظیمی فیلم جهاد را که پروژه آن را مدت ها است آماده ساخته است جلوی دوربین برد.


در این فیلم که به طریقه سینما سکوپ و رنگی ساخته خواهد شد یک بازیگر معروف خارجی شرکت خواهد داشت.
احتمالا کیمیایی قبل از ساختن این فیلم، فیلم دیگری را با همکاری خانه فیلم ایران در آمریکا جلوی دوربین خواهد برد که هم اکنون مشغول مطالعه و تنظیم داستان آن است.


هیچ نظری موجود نیست: