۱۳۹۲ آذر ۳۰, شنبه

خاطره ها 263 / دو میلیون ریال، دستمزد بهروز

قدیمی ها – چاپ شده در یکی از مجله های قبل از انقلاب: بهروز وثوقی، برای بازی در فیلم «داش آکل» مبلغی حدود دو میلیون ریال درخواست کرد که با پیشنهاد او موافقت گردید و قرار شد، این مبلغ در چهار قسط به او پرداخت شود.هیچ نظری موجود نیست: