۱۳۹۲ مرداد ۹, چهارشنبه

گزارش تصویری اختصاصی قدیمی ها از مراسم خیریه معلولان ذهنی

قدیمی ها: آقا و خانم دکتر صالحی همه ساله برای کودکان، معلولان ذهنی، زندانیان، مراسم های خیریه مختلفی برگزار می کنند. امسال نیز مراسمی برای معلولان ذهنی برگزار کردند.


در این مراسم هنرمندانی چون پوری بنایی، تقی تقدسی، گیتی ساعتچی، محمد برسوزیان، ملکه رنجبر، گیتی معینی و ... حضور داشتند. این مراسم در سفره خانه سنتی تخت سلیمان به مدیریت ابوالفضل ملک پور (پهلوان) برگزار شد.

پوری بنایی، امیر باران لویی و گیتی ساعتچی

پوری بنایی

ملکه رنجبر

پوری بنایی و تقی تقدسی

صفا

آقای صالحی

فرامرز امینی و خانم دکتر صالحی

فرامرز امینی

تقی تقدسی

مراسم خیریه برای معلولان ذهنی

مراسم خیریه برای معلولان ذهنی

پوری بنایی، محمد برسوزیان، ملکه رنجبر و محسن زارع

پوری بنایی، محمد برسوزیان و ملکه رنجبر

مراسم خیریه برای معلولان ذهنی

مراسم خیریه برای معلولان ذهنی

پوری بنایی و ابوالفضل ملک پور (پهلوان)

مراسم خیریه برای معلولان ذهنی

مراسم خیریه برای معلولان ذهنی

ملکه رنجبر و تقی تقدسی

محسن زارع، ملکه رنجبر و تقی تقدسی

مهدی خسروشیری، تقی تقدسی و فرامرز امینی

محسن زارع، تقی تقدسی و فرامرز امینی

مراسم خیریه برای معلولان ذهنی

فرامرز امینی، پوری بنایی و خانم دکتر صالحی

فرامرز امینی و پوری بنایی

پوری بنایی

پوری بنایی

مراسم خیریه برای معلولان ذهنی

مراسم خیریه برای معلولان ذهنی

فرامرز امینی و علی بابایی و محمد برسوزیان

خانم دکتر صالحی

خانم دکتر صالحی، ملکه رنجبر و گیتی ساعتچی

صفا

ابراهیم ملک پور (پهلوان) و گیتی معینی

مراسم خیریه برای معلولان ذهنی

گیتی ساعتچی

مراسم خیریه برای معلولان ذهنی

محمد برسوزیان

تقی تقدسی

فرامرز امینی و ملکه رنجبر

خانم بصیری و فرزندشان، خانم دکتر صالحی

فرامرز امینی

مراسم خیریه برای معلولان ذهنی

پوری بنایی

امیر باران لویی

گیتی ساعتچی

گیتی معینی

مراسم خیریه برای معلولان ذهنی

محمد برسوزیان

مراسم خیریه برای معلولان ذهنی

عکس: مهدی خسروشیری

هیچ نظری موجود نیست: