۱۳۹۴ دی ۲۱, دوشنبه

دیدنی ها 502 - پوری بنایی ، منوچهر سخایی، عارف و رامش | آفت | شورانگیز طباطبایی | فرزانه تاییدی

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «دیدنی ها» برای شما در نظر گرفته اند از هنرمندانی چون پوری بنایی ، منوچهر سخایی، عارف و رامش، آفت، شورانگیز طباطبایی و فرزانه تاییدی می باشد.پوری بنایی ، زنده یاد منوچهر سخایی، عارف و رامش


زنده یاد آفت


شورانگیز طباطبایی


 فرزانه تاییدی

هیچ نظری موجود نیست: