۱۳۹۴ آذر ۸, یکشنبه

دیدنی ها 497 - فرزانه تاییدی و بهروز به نژاد | مرتضی برجسته | ایلوش | سوسن تسلیمی

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «دیدنی ها» برای شما در نظر گرفته اند از هنرمندانی چون فرزانه تاییدی و بهروز به نژاد، مرتضی برجسته، ایلوش و سوسن تسلیمی می باشد.فرزانه تاییدی و بهروز به نژاد در نمایی از نمایش فناشدگان


مرتضی برجسته


زنده یاد ایلوش


سوسن تسلیمی

هیچ نظری موجود نیست: