۱۳۹۴ شهریور ۳, سه‌شنبه

کتابی درباره سینمای بهرام بیضایی منتشر شد

«تحلیلی بر بازتاب اسطوره در سینمای بهرام بیضایی» نوشته مریم افشار منتشر شد.
به گزارش ایسنا، ناشر در معرفی این کتاب عنوان می کند: بهرام بیضایی از جمله سینماگران مشهور ایرانی است که به اساطیر توجه ویژه داشته و با به کارگیری اساطیر و آیین نه تنها بر زیبایی اثرش می افزاید بلکه بر آن است تا با مفهوم و معنای نهفته ی آن ها، ناخودآگاه ذهن انسان امروز را بیدار کند.
مریم افشار در کتاب «تحلیلی بر بازتاب اسطوره در سینمای بهرام بیضایی» تلاش کرده ضمن اشاره به اساطیر و آیین های به کاررفته در پنج فیلم «غریبه و مه»، «چریکه تارا»، «مرگ یزدگرد»، «شاید وقتی دیگر» و «مسافران»، چگونگی بازتاب ساختاری آن ها را براساس نظریات ساختارگرایان بزرگی چون «لوی استروس»، «رولان بارت» و «کلود برمون» بررسی کند.
کتاب در چهار فصل نوشته شده است. فصل اول به تعریفِ اصطلاحات اسطوره، آیین و نمایش براساس دیدگاه های مختلف می پردازد. در فصل دوم ضمن تحلیل علمی و ساختاری سینمای بیضایی بر اساس الگوی «کلود برمون»، اسطوره ای شدن زمان در سینمای بیضایی براساس الگوی منتقدان ساختارگرا بررسی می شود. نگارنده در فصل سوم دگردیسی اسطوره و تقدس زدایی از اسطوره قهرمان در سینمای بیضایی را تحلیل می کند و در فصل آخر به بررسی چگونگی بازتاب آیین در پنج فیلمِ مورد نظر می پردازد. همچنین در قسمت پایانی کتاب، در بخش پیوست ها تصاویر پنج فیلم مورد نظر به همراه جمله کلیدی و پیام مهم هر فیلم، از دیالوگ های فیلم ها انتخاب و قرار داده شده است.
کتاب «تحلیلی بر بازتاب اسطوره در سینمای بهرام بیضایی» از سوی انتشارات روشنگران و مطالعات زنان با قیمت 15000 تومان منتشر شده است.

کتاب تحلیلی بر بازتاب اسطوره در سینمای بهرام بیضایی

هیچ نظری موجود نیست: