۱۳۹۴ مرداد ۱۰, شنبه

به بهانه سالروز پرواز محمد نوری: از توست ای عشق

موسيقی ما - دکتر محمد سریر: سالروزها حسی از پایان دارد؛ ولی سالروز تولد را بیشتر دوست دارم كه پیامی از آغاز و دعوت به دیدار و اندیشه به آنكه هنوز دوستش داری.

شرح سال های بسیاری كه با او نغمه سرودیم و او با صدایش حیاتی به آن بخشید و صدای مهربانش را به دل های شیفته و گاه خسته هم میهنان مان در این سوی و آن سوی ایران و جهان رساند را همواره در لحظه های بسیاری مرور می كنم. چگونه می شود آن صدای جاری و فهم وسیع و عمیق او را از موسیقی و شعر و صدا، اندیشه و نگاه پیشرو او را نسبت به موسیقی این سرزمینبه فراموشی سپرد؟ در این نیم دهه ای كه جسم او ما را ترك كرده هنوز آوازی كه «در جانش می جوشد» و «اینجا و آنجا و هر كجا كه هست»، «آواز با عشق» را سر می دهد، می توان حضور پرشورش را احساس كرد. آوایش مربان است و طنینی صادقانه دارد. چگونه می توان رفتنش را باور داشت.
هر لحظه شنیدن آواز او چون عطری روح بخش در نظرات لحظه هایمان رایحه ای از محبت و عشق رها می كند تا برای ساعت ها و روزها مشام جان ما و نسل های مانده و رسیده را رنگ و روحی از عشق و انسانیت بخشد. صدایی كه پژواک آن در عمق سال ها جاری خواهد بود.  حضورش را همچنان قدر می گذاریم با رایحه صدایش كه شش دهه میهمانش بودیم، آواز با عشق را با او زمزمه می كنیم.

هیچ نظری موجود نیست: