۱۳۹۴ خرداد ۲۲, جمعه

جلال مقامی: اوضاع جسمی ام رو به بهبود است

جلال مقامی از بهبود اوضاع جسمی خود خبر داد.

جلال مقامی در پاسخ به بانی فیلم که بعد از مشکل قلبی که پیدا کردید، حال این روزهای تان چطور است، به سر خود اشاره کرد و توضیح داد: نخیر مشکل از این تو بود! به لطف خدا الان بهتر شدم، اما هنوز آنطور که باید صدایم بهبود نیافته است.
وی در خصوص فعالیت های حرفه اش توضیح داد: دو سال است که هیچ فعالیت کاری نداشتم. البته خودم اینطور خواستم. چون مهر شهر کرج زندگی می کنم و عبور و مرور به تهران برایم مشکل است.
او خاطرنشان ساخت: مسوولان واحد دوبلاژ در مورد بیماری ام خیلی لطف داشتند. از آقایان ترازنده، نقیعی و دیگر دوستانم بسیار سپاسگزارم که بسیار به من لطف دارند.

هیچ نظری موجود نیست: