۱۳۹۳ بهمن ۲, پنجشنبه

خاطره ها 427/ توپ فوتبال امضا شده «گردمولر» در بازار جوانان

قدیمی ها-چاپ شده در یکی از مجله های قبل از انقلاب: رسایی خواننده معروف این هفته برای خوانندگان مجله جوانان توپ فوتبال امضا شده «گردمولر» فوتبالیست برجسته را سوغات آورده است.

رسایی که برای اجرای برنامه هایی به آلمان رفته بود به تماشای مسابقه پر هیجان فوتبال آلمان وسوئد نشست و آنگاه توپ امضا شده ای از «گردمولر» ستاره درخشان فوتبال نیز برای دوستداران خود و خوانندگان مجله جوانان سوغات آورد.
رسایی با اینکه خود از فوتبالیست های خوب و با سابقه می باشد به این توپ امضا شده نیز به قولی علاقه مند است با این حال می توانند کوین زیر را پر کرده به آدرس تهران-خیابان خیام- موسسه اطلاعات- طبقه ششم مجله جوانان – بازار جوانان مربوط به هدیه رسایی را ارسال دارند.


هیچ نظری موجود نیست: