۱۳۹۳ آذر ۱۵, شنبه

عکس / سپاه دانش پسران، سال 1342

سفیران دانش و علم گستر در ایران زمین سپاهیان دانش، توانستند تا سال ۱۳۵۷ بیست و هشت دوره از پسران و هجده دوره از دختران در این سپاه خدمت کنند که شماره آنها به بیش از یک صد هزار تن رسید.

صفحه فیس بوک طهران قدیم نوشت: بسیاری از این دختران و پسران پس از پایان دوره سپاهیگری به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمدند و کار پر افتخار آموزگاری را ادامه دادند. برخی دیگر در راه بری خانه‌های انصاف به خدمت دولت درآمدند.
هزینه مدرسه‌های سپاه دانش یک سوم مدرسه‌های ردیف خود بود. همه خدمت‌های فرهنگی و اجتماعی را سپاهیان به رایگان انجام می‌دادند.
سپاه دانش پیروزی شایانی به دست آورد تنها در روستاهای کشور در درازای پانزده سال، شمار دانش آموزان مدرسه‌های سپاه دانش ۶۹۲ درصد افزایش یافت. همچنین در درازای پنج سال نخست ۵۱۰۰۰۰ پسر و ۱۲۸۰۰۰ دختر و همچنین ۲۵۰۰۰۰ مرد سالمند و ۱۲۰۰۰ زن سالمند را خواندن و نوشتن آموختند.


سپاه دانش پسران، سال 1342


سپاه دانش پسران، سال 1342


سپاه دانش پسران، سال 1342


سپاه دانش پسران، سال 1342

۱ نظر:

حاج صمد گفت...

یادش بخیر
من خودم سپاه دانش دوره 22 (ازتبریز)درسقزبودم
شعرسپاه دانش درمراسم مختلف بشرح زیرخوانده میشد:
به پیش به پیش ای سپاه دانش به پیش به فرمان شاه بافروغ ایمان روبه سوی دهقان ای سپاه دانش به پیش.
دانش رابه روستاببر سرفرازی ارمغان اور گرچه پرهنردست کارگر روزوشب به شغل کشت ودانه درگل است مظهرصفای جان وپاکی دل است .حاج صمد