۱۳۹۳ آذر ۱, شنبه

قدیما 61 - آگهی فرمولاتو | میدان تجریش | پوستر فیلم شبگرد | منصور نریمان | ایراندخت قاجار | ویرنا لیزی

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «قدیما» برای شما در نظر گرفته است، آگهی فرمولاتو، میدان تجریش، پوستر فیلم شبگرد، منصور نریمان، ایراندخت قاجار و ویرنا لیزی می باشد.


آگهی فرمولاتو

میدان تجریش تهران، سال ۱۳۴۷

پوستر فیلم شبگرد

منصور نریمان

ایراندخت قاجار فرزند احمد شاه قاجار

ویرنا لیزی

هیچ نظری موجود نیست: