۱۳۹۳ آبان ۱۵, پنجشنبه

دیدنی ها 398 - پوران، الهه، یاسمین و ایرن | محمد علی فردین به همراه خانواده اش | رضا ارحام صدر | فخرالدین (جونیت آرکین)

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «دیدنی ها» برای شما در نظر گرفته اند از هنرمندانی چون پوران، الهه، یاسمین و ایرن، محمد علی فردین به همراه خانواده اش، رضا ارحام صدر و فخرالدین (جونیت آرکین) می باشد.


 زنده یاد پوران، الهه، یاسمین و زنده یاد ایرن

 زنده یاد محمد علی فردین به همراه خانواده اش

 زنده یاد رضا ارحام صدر


فخرالدین (جونیت آرکین)

هیچ نظری موجود نیست: