۱۳۹۳ آبان ۳, شنبه

کاخ «صاحبقرانیه» ترک برداشت

ضلع شمالی تالار آیینه کاخ «صاحبقرانیه» که دارای آیینه کاری های ویژه ای است، از چند روز گذشته ترک های بزرگی برداشته است.

با توجه به اتفاقاتی که از چند سال گذشته برای سازه ی کاخ صاحبقرانیه در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران رخ داده است، به نظر می رسد یکی از دلایل این اتفاق ورود حجم زیاد گردشگر به این بنای تاریخی می تواند باشد.
از جمله اتفاقاتی که می توان اشاره کرد، ترک برداشتن چهار سال قبل سقف حوض خانه کاخ صاحبقرانیه است. همچنین اواسط تیرماه سال گذشته یکی از لوسترهای «کاخ صاحبقرانیه» سقوط کرد. در آن زمان معصومه باکوچی - رئیس وقت مجموعه نیاوران - درباره این اتفاق اعلام کرد، بنای «کاخ صاحبقرانیه» بیش از 150 سال قدمت دارد و طبیعی است رفته رفته استحکام خود را از دست بدهد. بنابراین استقامت نداشتن سقف و ریخته شدن بخشی از آن باعث شد تا این لوستر تاریخی از محل کنده شده و به زمین اصابت کند.
به گزارش ایسنا، کاخ «صاحبقرانیه» سال 77 برای بازدید مردم باز شد. از آن موقع تا سال 1379 سه روز در هفته و روزی 300 نفر بازدید کننده به این کاخ رفت و آمد می کردند، اما سال 81 این آمار 300 نفری بازدیدکنندگان برای هر روز ثبت شد و پس از مدتی هم تعداد بازدیدکنندگان به 500 نفر رسید. این رقم مدتی بعد با برداشتن محدودیت تعداد بازدیدکنندگان، گاهی به 6 هزار نفر نیز می رسد.
ساختمان کاخ صاحبقرانیه مانند دیگر بناهای قرار گرفته در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران قدمت و تزئینات زیادی دارد، اما با توجه به کاربری ای که در گذشته برای این ساختمان در نظر گرفته شده بود، به نظر می رسد هیچ گاه آن را برای این حجم بازدیدکننده نساخته اند. البته نباید حضور گروه های فیلمبرداری در طول سال های مختلف در کاخ صاحب قرانیه را فراموش کرد. آن ها با تجهیزات سنگین فیلمبرداری می توانند عاملی برای ایجاد ترک هایی که در سال های گذشته و هفته اخیر به این بنای تاریخی وارد شده است، باشند.
در حال حاضر کاخ «صاحبقرانیه» به روی گردشگران باز است و حضور آن ها در این بنا مشکلی ندارد.

هیچ نظری موجود نیست: