۱۳۹۳ مهر ۱۲, شنبه

قدیما 56 - آگهی یخچال فیلکو | سوپرمارکتی در آبادان | پوستر فیلم با معرفت ها | اسماعیل خویی و دخترش | عکس یادگاری با شکار | رابرت واگنر و ناتالی وود

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «قدیما» برای شما در نظر گرفته است، آگهی یخچال فیلکو، سوپرمارکتی در آبادان، پوستر فیلم با معرفت ها، اسماعیل خویی و دخترش، عکس یادگاری با شکار و رابرت واگنر و ناتالی وود می باشد.
آگهی یخچال فیلکو

سوپرمارکت، آبادان سال ۱۳۵۳

پوستر فیلم با معرفت ها

اسماعیل خویی و دخترش سبا
 
عکس یادگاری با شکار، زمان قاجار

رابرت واگنر و ناتالی وود

هیچ نظری موجود نیست: