۱۳۹۳ فروردین ۱۶, شنبه

عکسی از رادمردان نیک سیرت تاریخ ایران زمین

قدیمی ها - فرید دهدزی: در ادامه عکسی از رادمردان نیک سیرت تاریخ ایران زمین دکتر الهیار صالح، باستانی پاریزی، دکتر مهدی آذر و... می بینید. زنده باد راهشان و یادشان...


از راست بالا: معاونی، دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی، دکتر مهدی آذر، ؟، دکتر محمد علی اسلامی ندوشن، دکتر محمد تقی دانش پژوه، دکتر مجتبی مینوی، الهیار دکتر صالح (صالح ارانی)
مرداد 1354

باغ دکتر مهدی آذر

عکس: ایرج افشار

هیچ نظری موجود نیست: