۱۳۹۳ فروردین ۲۰, چهارشنبه

خاطره ها 337/ فرشته جنابی

قدیمی ها – چاپ شده در یکی از مجله های قبل از انقلاب: فرشته جنابی 22 ساله است یکبار ازدواج کرده و امسال برای دومین بار می خواهد بخت و شانس خود را آزمایش کند،

جنابی به شوخی می گفت بار گذشته هم سبزه گره زدم ولی فکر میکنم چون محکم گره نزدم سرانجام به جدایی کشید چند تن از دوستانم می گویند: خواهر تو امسال باید به جای سبزه طناب گره بزنی چون دیگر حاجت تو با سبزه برآورده نمی شود.
به همه گفته ام دیگر شوهر نمی کنم ولی امسال یواشکی و دور از چشم ها سبزه گره می زنم و اگر مردی به قشنگی و خوبی سبزه به خواستگاریم آمد حرف خود را پس می گیرم و می گویم: گناه من نیست تقصیر دله.


هیچ نظری موجود نیست: