۱۳۹۲ اسفند ۱۸, یکشنبه

فروغ برخزاد: آرزوی من آزادی زنان ایران و تساوی حقوق آن ها با مردان است

قدیمی ها - فرید دهدزی: در نامه ای که از فروغ فرخزاد در مجله امید ایران سال ١٣٣٣ چاپ شد، گفت: آرزوی من آزادی زنان ایران و تساوی حقوق آن ها با مردان است.


من به رنج هایی که خواهرانم در این مملکت در اثر بی عدالتی های مردان می برند، کاملا واقفم و نیمی از هنرم را برای تجسم دردها و آلام آن ها به کار می برم. آرزوی من ایجاد یک محیط مساعد برای فعالیت های علمی و هنری و اجتماعی بانوان است.
آرزو دارم مردان ایرانی از خود پرستی دست بکشند و به زن ها اجازه دهند تا استعداد و ذوق خودشان را ظاهر سازند...


هیچ نظری موجود نیست: