۱۳۹۲ اسفند ۱۰, شنبه

قدیما 34 - آگهی جوجه کباب حاتم | هتل هیلتون | پوستر فیلم صادق کرده | جبار باغچه بان و دخترش ثمینه باغچه بان | هركول های زمان قاجار | ویوین لی

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «قدیما» برای شما در نظر گرفته است، آگهی جوجه کباب حاتم، هتل هیلتون، پوستر فیلم صادق کرده، جبار باغچه بان و دخترش ثمینه باغچه بان، هركول های زمان قاجار و ویوین لی می باشد.

آگهی جوجه کباب حاتم

هتل هیلتون، تهران سال 1340 خورشیدی


پوستر فیلم صادق کرده


جبار باغچه بان و دخترش ثمینه باغچه بان
 

هركول های زمان قاجار
 

ویوین لی

هیچ نظری موجود نیست: