۱۳۹۲ آذر ۲۹, جمعه

دیدنی ها 287 - فروزان | گیتی پاشایی و گروه مو سبزها | جهانگیر غفاری | طوطی سلیمی

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «دیدنی ها» برای شما در نظر گرفته اند از هنرمندانی چون فروزان، گیتی پاشایی و گروه مو سبزها، جهانگیر غفاری و طوطی سلیمی می باشد.


فروزان


زنده یاد گیتی پاشایی و گروه مو سبزها


جهانگیر غفاری


زنده یاد طوطی سلیمی

هیچ نظری موجود نیست: