۱۳۹۲ مرداد ۹, چهارشنبه

دوباره می سازمت بدن!

داریوش با طنز می گوید: وقتی در جایی نام شخص شناخته شده ای، هنرمندی، سیاستمداری... می آید که به بیمارستان رفته، مخصوصا که تحت عمل جراحی قرار گرفته باشد، ذهنیت اکثر خوانندگان مطلب این است که شمارش معکوس آغاز شده است.

به گزارش جوانان، هفته قبل داریوش در بیمارستان سنت جونز تحت عمل جراحی قرار گرفت. دایوش به دنبال ناراحتی دیرین در ناحیه کمر، سرانجام به توصیه پزشک معالج خود، تحت عمل قرار گرفت، خوشبختانه عمل با موفقیت انجام شد و داریوش اینک در خانه دوره نقاهت را می گذراند تا تور بزرگ خود را آغاز کند.

داریوش با طنز همیشگی خود ادامه داد: خوشبختانه همه چیز رو به راه است ولی راستش چون دیدم هیچکس دیگر، یاد وطن نیست مجبور شدم ستون به سقف خود بزنم و تن به عمل جراحی بدهم، امیدوارم این ستون سال ها دوام آورد. با آرزوی اینکه داریوش عزیز را همیشه سرپا و استوار در صحنه ها ببینیم.

هیچ نظری موجود نیست: