۱۳۹۴ آبان ۶, چهارشنبه

دیدنی ها 491 - فروزان و ایرج قادری | ویگن و آیلین ویگن | زکریا هاشمی، شورانگیز طباطبایی و یدالله شیراندامی | مریم روحپرور

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «دیدنی ها» برای شما در نظر گرفته اند از هنرمندانی چون فروزان و ایرج قادری، ویگن و آیلین ویگن، زکریا هاشمی، شورانگیز طباطبایی و یدالله شیراندامی و مریم روحپرور می باشد.فروزان و زنده یاد ایرج قادری


زنده یاد ویگن و آیلین ویگن


زکریا هاشمی، شورانگیز طباطبایی و زنده یاد یدالله شیراندامی


زنده یاد مریم روحپرور

هیچ نظری موجود نیست: