۱۳۹۴ مرداد ۲۱, چهارشنبه

نصیحت محسن مهدوی به منوچهر وثوق + عکس

حدود 15 سال پیش، هنوز محسن مهدوی پیشکسوت سینما زنده بود و در لندن گاه در محافل آفتابی می شد.


به گزارش جوانان، یک روز محسن مهدوی در دیداری به منوچهر وثوق بازیگر قدیمی نصیحت کرد که بگذار آن شهرت و اعتبار گذشته در کارنامه هنری ات بماند، در پی بازی در سریال و فیلم و نمایش نباش، چون هیچگاه آن نقش های دلخواه را به دست نمی آوری و در عوض اندیشه دوستداران خود را که با خاطره های قشنگی همراه است ویران می کنی و منوچهر وثوق با وجود بازی در یکی دو سریال، یکی دو نمایش، به کلی دست کشیده و ترجیح داد تن به کارهای سخت بدهد ولی به صحنه باز نگردد و به قولی خاطره های زیبای گذشته را از ذهن دوستداران خود پاک نکند.


منوچهر وثوق و زنده یاد محسن مهدوی

هیچ نظری موجود نیست: